Letecké vymeriavanie pozemkov

Pomocou bezpilotných leteckých zariadení, ktoré sú vybavené RTK GPS modulom a komunikujú s GPS bázou na zemi dokážeme zmapovať a zamerať polia s presnosťou do 5 cm bez nutnosti vstupovania na parcelu a s tým spojeného poškodenia porastu. Výhodou oproti pozemným meračským metódam je možnosť vymeriavania prakticky v ktorejkoľvek vegetačnej fáze porastu.
Pre zníženie administratívnej záťaže ponúkame ohraničenie poľnohospodárskych plôch v spolupráci so spoločnosťou SKEAGIS pre potreby žiadosti o vyplatenie dotácií. Nie je nutné tráviť dlhé hodiny hľadaním správnych hraníc, pozemky ohraničíme s ohľadom na LPIS bloky. Detailnými snímkami je možné navyše zistiť nepresnosti v LPIS blokoch a následne požiadať PPA o ich premeranie.