Vyhodnocovanie škôd

S poškodzovaním porastov sa všetci stretávame pravidelne, každý rok. Pestované plodiny je možné si poistiť, no preukazovanie poškodenej plochy poisťovniam je zväčša komplikované a málokedy vedie k spokojnosti zákazníka. Osobitnou kapitolou je ale divá zver a poľovnícke združenia, ktorým je nutné poškodenie preukazovať. Naše služby môžu byť v takýchto sporoch veľmi užitočné.
Po zmapovaní poškodeného porastu zakazníkovi dodáme presné mapy, na ktorých bude poškodenie jasne viditeľné, ohraničené a zvýraznené. K mapám dodávame presnú výmeru poškodenej časti parcely. Preukazovanie bude ihneď jednoduchšie. Podobný postup vieme aplikovať aj na identifikáciu a verifikáciu zamokrených oblastí.