VAŠU ŤAŽKÚ PRÁCU SI CENÍME,
CHCEME VÁM POMÔCŤ

Spoločnosť SAFTRA 3D mapping, s.r.o.ponúka služby v oblasti zberu a spracovania dát pomocou moderných metód diaľkového prieskumu Zeme. Bola založená za účelom využitia hĺbkových vedomostí z oblasti geografie, geografických informačných systémov, geodézie, poľnohospodárstva a ďalších príbuzných vedeckých odborov v snahe pomáhať našim zákazníkom k zvyšovaniu efektivity v ich podnikaní, zníženiu ekologickej záťaže a v neposlednom rade k šetreniu ich drahocenného času.

Používame najmodernejšie bezpilotné letecké zariadenia, vyznačujúce sa vysokou presnosťou, vysokou kvalitou dát a bezpečnosťou. Bezpečnosť je jedna z vecí, na kotrých si zakladáme. Ako jedna z mála obchodných spoločnosti na Slovensku disponujeme všetkými potrebnými povoleniami a školeniami, ktoré nás oprávňujú vykonávať letecké práce pomocou bezpilotných leteckých zariadení.

Náš tím tvoria špičkoví slovenskí odborníci v rôznych oblastiach :