Selektívna chemická ochrana rastlín

Spoločnosť SAFTRA 3D mapping, s.r.o. sa intenzívne venuje možnostiam nasadenia bezpilotných leteckých zariadení (dronov) v oblasti identifikácie škodcov a chorôb v porastoch. Poškodené porasty sú zmapované pomocou drona vybaveného kamerou s vysokým rozlišením. Zísakné dáta sú následne analyzované s cieľom odhaliť škodcov, prípadne rôzne choroby v poraste. Výsledkom je aplikačná mapa určená na automatickú cielenú aplikáciu chemických postrekov len na poškodenú časť porastu.
V spolupráci s predajcom techniky HARDI, určenej na ochranu rastlín, spoločnosťou Profesional Servis, s.r.o., ktorá zabezpečuje technickú podporu a ďalšími poprednými odborníkmi v oblasti ochrany rastlín dokážeme ponúknuť zákazníkom komplexné služby na profesionálnej úrovni. Spoločne sa intenzívne venujeme výskumu v tejto oblasti a snažíme sa pomocou otesovaných postupov a metód o zvyšovanie efektivity, znižovanie nákladov a ekologickej záťaže.
Na obrázku vpravo je viditeľné poškodenie porastu pšenice ozimnej kohútikom pestrým. Poškodenie sa zistilo počas pravidelného monitoringu porastu. Zákazníka, ktorý o probléme nevedel sme naň upozornili a cielene aplikovali účinnú látku na miesto poškodenia. Následne sme nálet zopakovali v týždňových intervaloch, pri ktorých sme zistili, že kohútik sa ďalej nešíri. Zákazníkovi sme ušetrili chemikálie a réžiu postrekovača potrebné na ošetrenie 95 ha plochy a ochránili mnoho biologických predátorov.