Mgr. Michal Lacko

Michal Lacko je absolventom informatiky a geoinformatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas svojho štúdia sa zameriaval na využívanie moderných metód a poznatkov z informatiky a geoinformatiky v podmienkach poľnohospodárstva. V súčasnosti sa venuje využívaniu bezpilotných leteckých zariadení (dronov) v presnom poľnohospodárstve, čo je aj jeho hlavnou činnosťou v našej spoločnosti.

Profesíjne zameranie :

  • bezpilotné letecké zariadenia
  • precision farming
  • informatizácia poľnohospodárstva
  • priestorové modelovanie poľnohospodárskej krajiny
  • simulácie meteorologických javov v poľnohospodárstve
  • paralelizácia a úprava modulov v GRASS GIS