RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Ján Kaňuk sa počas svojho doktorandského štúdia venoval modelovaniu slnečného žiarenia a hodnoteniu energetického potenciálu v meste pomocou podrobných 3D modelov. Od roku 2012 sa špecializuje na využívanie bezpilotných leteckých systémom pri mapovaní krajiny. Publikoval viacero odborných článkov a výsledky svojej práce prezentoval na mnohých medzinárodných vedeckých a odborných konferenciách. V spoločnosti SAFTRA 3D mapping, s.r.o. sa venuje kvalite dát a optimalizuje postupy pre mapovanie. Zároveň je pilotom bezpilotných leteckých zariadení.

Profesíjne zameranie :

  • zber priestorových 3D údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • modelovanie a kartografická interpretácia priestorových procesov
  • 3D a 4D modely miest